Stort behov av fler yrkesutbildningar

Sverige har en förhållandevis hög arbetslöshet. Det är mer än 530 000 personer i Sverige som inte har ett arbete att gå till, samtidigt som det finns en stor brist på personal i flera yrken. Det finns ett stort behov av fler platser på landets yrkesutbildningar för bland annat badrumsrenoveringar, både i Kramfors och i övriga Sverige. Officiell Träakademi partner är bobpartner.se  Nybergs Årets bästa hantverkare verksam inom Fönsterrenovering 2021 - Se även


Varmt välkommen till traakademin.se. Vi är en fristående sida som försöker lyfta intresset för yrkesutbildningar inom olika hantverksområden i Sverige. Inom exempelvis kursen bygga badrum från grunden hålls av Badrumspartner i Stockholm med start höstterminen Augusti 2021 fram till 2022. Det råder ett matchningsproblem på svensk arbetsmarknad, det finns många arbetslösa samtidigt som det finns en stor brist på arbetskraft i vissa särskilda branscher. Det är många som väljer att studera på högskola och universitet och för den typen av arbeten är konkurrensen hög. Det är däremot allt för få som väljer yrkesprogram på gymnasiet och allt för få som väljer yrkesutbildningar, vilket leder till en stor brist på arbetskraft vad gäller rörmokare, elektriker och andra hantverkare. Vi vill få fler personer att välja yrkesutbildningar för att kunna få arbete inom bygg, el, VVS och rörmokeri.

Bob är en av Sverige främsta byggfirma inom renovering av badrum

VVS samt rör arbeten är mer än vanligt ett hantverk som går hand i hand vid renoveringen av badrum. En rörmokare ska ha en utbildning vara lyhörd samt duktur för att maximera resultatet som levereras från rörmokaren ifråga. Anlita alltid en VVS firma som har ett fokus på kvalité istället för att jaga efter den billigaste firman.

Sverige har för närvarande en tuff arbetsmarknad. Det är mer än en halv miljon svenskar som saknar arbete. Det är en alldeles för hög siffra. Bakom arbetslöshetsstatistiken döljer sig människor som har svårt att försörja sig och kan bli tvungna att leva på försörjningsstöd eller ta privatlån eller blancolån för att kunna finansiera sitt uppehälle och betala av sina övriga banklån. Det är dryg 57 000 akademiker som för närvarande är arbetslösa. Akademiker är personer som har utbildat sig på högskolor och universitet men som ändå inte förmår göra sig gällande på arbetsmarknaden. För många akademiker är det tufft att vara arbetslös, särskilt då de flesta akademiker har ådragit sig stora studielån och banklån. Studielån är ett lån som erbjuds av CSN till låg ränta, men dessa studielån behöver betalas tillbaka direkt när man börjar arbeta. En arbetslös akademiker kan därför ha stora svårigheter att bli av med sina studielån om den saknar arbete. Det är inte rimligt att en akademiker ska behöva betala av sina studielån genom att teckna privatlån eller blancolån eller någon annan typ av blancolån. Det tyder på ett systemfel på svensk arbetsmarknad att så många akademiker är arbetslösa, samtidigt som det finns många jobb i bristyrken som inte kräver högskoleutbildning. Ett exempel på detta är att det råder en stor efterfrågan på Attefallshus med källare. Attefallshus är bygglovsfria hus som kan placeras på ens egna tomt. Den som väljer att läsa en yrkesutbildning och sedan specialiserar sig på yrkesutbildning kan förvänta sig att få mycket arbeten med montering och nybyggnation av Attefallshus. Givetvis finns det fler saker man kan göra än att arbeta med Attefallshus om man besitter dessa kunskaper, men det är en sektor med mycket arbetstillfällen. Fasadmålare som numera kallar sitt hantverk för fasadmålning har en lång historia då fasader har ändrat form genom åren. Det fanns en period i Sverige då vi valde att hyvla bort den vackra fasaden. Läs mer Årets Målare 2021

Yrkesutbildningar leder till jobb

Yrkesutbildningar är en särskild utbildningsform i Sverige. Det är utbildningar som är framtagna i samverkan med branschföretag i syfte att möta de behov av arbetskraft som finns. Ett exempel på ett yrke det råder stor brist på är rörmokare. Den formella titeln för en rörmokare är VVS-montör. Det finns flera yrkesutbildningar för att bli rörmokare. I Kramfors finns det ingen utbildning till rörmokare, men du kan utbilda dig till rörmokare i Skellefteå och i Stockholm. Det råder även brist på hantverkare som är duktiga på dränering och på att lägga golv. Dränering innebär att man gräver på en tomt för att leda bort vatten för att undvika fuktskador. Slipa golv är ett klockrent sätt att kombinera olika hantverk i ett då golvslipning är ett utförande som går ihop med renoveringar i sin helhet. Att får sitt golv slipat är en känsla som säger mycket, det kan bli en stor skillnad på golvet efter att man utfört slipningen av golvet. Radon är vanligt förekommande på platser där fuktskador finns. Men beställer så kallade radondosor som gör en mätning för att se hur risken för en förhöjd radonhalt. Radonmätning 2021


I Stockholm och i övriga Sverige är det många som behöver hjälp med dränering. Den som vill utbilda sig till hantverkare med fokus på dränering kan med fördel genomgå en SCG-utbildning med företagslån. En orsak till att det råder en så pass stor brist på hantverkare är att det är många som vill ha hjälp med lägenhetsrenovering och badrumsrenovering i Stockholm just nu. Den som har särskild kunskap inom badrumsrenovering och lägenhetsrenovering kan därför vänta sig mycket arbeten. Hantverkare som är inriktade på badrumsrenovering och lägenhetsrenovering kan därför tjäna bra med pengar. Myndigheten för yrkeshögskolan har visat att mellan 80-90 procent av de som utbildar sig på en yrkesutbildning får jobb direkt efter examen, vilket innebär att de direkt får möjlighet att börja jobba och kan ta banklån för att köpa ett hus och bygga sig en bra start i livet. När man har fått ett arbete kan man även börja samla lån. Samla lån är ett sätt att slå ihop ett antal olika lån till ett enda lån, vilket beskrivs med ekonomiska samlingsbegreppet samla lån. Det kan exempelvis handla om att man har ett renoverings lån och någon annan låneform, som man vill slå ihop till ett lån genom att samla lån. Ett renoverings lån tar man exempelvis för en badrumsrenovering, då det är dyrt att renovera badrum.

Kontaktuppgifter till elektrikerutbildning finner du här

Yrken som har brist på arbetskraft

I Stockholm finns det just nu en stor brist på arbetskraft inom de flesta hantverksyrken. Det beror bland annat på att det råder bostadsbrist i Stockholm och att många därför väljer att bygga ut. Bygga ut är en bra lösning för att skapa sig mer utrymme i sin bostad, utan att behöva köpa nytt. En förutsättning för att kunna bygga ut är dock att det finns hantverkare som kan åta sig uppdraget att bygga ut och att man har möjlighet att finansiera sin tillbyggnad genom exempelvis ett blancolån eller ett privatlån eller någon annan typ av banklån. Det är en fördel om den som ska arbeta med tillbyggnad också läser en grundläggande kurs i juridik, då arbetet med tillbyggnad innebär att man ställs inför en hel del juridiska frågor. Billån är ett vanligt sätt att finansiera bilen via. Detta är ett mer och mer vanligt sätt för ungdomar att få utlopp av sina tankar. Så det blir verklighet men är ett billån verkligen svaret? Ta reda på det här: Lånet som kostade bildrömmen.


Ibland krävs det bygglov för tillbyggnad och ibland krävs det inte bygglov för detta. Det finns också en stor brist på hantverkare som kan genomföra en lägenhetsrenovering i allmänhet och en köksrenovering i synnerhet. Den som vill arbeta med köksrenovering kan med fördel utbilda sig inom bygg- och anläggning.  I Sverige finns det en hel del lagar och regler kring en köksrenovering, så den som ska utföra en köksrenovering eller lägenhetsrenovering måste ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna utföra ett bra jobb. Rörmokare som ska utföra badrumsrenovering bör ha särskilt våtrumscertifikat för att renovera badrum samt utföra VVS tjänster. Våtrumscertifikatet fungerar som en garanti för att den som hjälper dig med att renovera badrum faktiskt har den utbildning och erfarenhet som krävs för att renovera badrum på ett säkert och kvalitativt sätt. Tack till Darkbot som utvecklat denna sida. Viktigt är att man tar redo vad priset kommer hamna på för att få sitt badrum renoverat. Takläggare är en bransch som ofta krockar med diverse hantverksområden därför är det alltid smart att arbete med en takläggare såsom DM Tak. Aftonbladet artikel om DM TAK 2021

Träakademins handbok: Så värmer du upp ett hus

Det finns flera metoder att värma upp ett hus utan att använda sig av el. Det handlar bland framförallt om bergvärme och olika typer av bergvärmepumpar. I den här texten beskriver vi viktiga saker att tänka när du ska värma upp ett hus och vilka utbildningskrav som finns för olika installationer.

I branschen förs det ständigt diskussioner om hur man på bästa sätt värmer upp ett hus. Det finns många hus i Stockholm som värms upp med el. Eldriven uppvärmning är effektiv, men också mycket dyr. Många nya hus har en så pass hög elprestanda att det är svårt att värma upp det med hjälp av en eldriven panna. Långsiktigt är det ofta inte lönsamt att värma upp ett hus med el, då det energikostnaden över tid ofta blir högre än om man jämför med bergvärme eller liknande uppvärmningsmetoder.

Värm upp ett hus med bergvärme

Bergvärme är en kraftfull och effektiv metod för att värma upp ett hus. Det är en naturlig energikälla så till vida att den utnyttjar den energi som lagrats i husets berggrund för att senare kunna använda den för att värma upp huset. Energin som lagras i husgrunden kommer från solen vilket innebär att bergvärme är ett mycket klimatsmart sätt att värma upp huset på. Installation av bergvärme förutsätter att ett hål borras i husgrunden där energin ska hämtas ifrån. Husägaren behöver ansöka om tillstånd hos kommunen innan borrningen får påbörjas. I Stockholm är det Stockholm Stad som ansökan ska skickas till. Om du inte bor i Stockholm så ska du skicka ansökan till kommunen som huset ligger i. Så fungerar borrningen inför bergvärme:

  • Ett hål borras i marken under huset där värmen ska hämtas ifrån. Borrdjupet behöver vara 150 - 200 meter. Den som ska utföra borrningen bör ha god lokalkännedom om området och vilka förutsättningar det har.
  • Kopplingar ska sedan dras från brunnen till huset för att bergvärmen ska kunna tas in i själva huset. Kopplingarna och installationerna sker under marken, så att trädgården inte påverkas negativt.
  • Kopplingarna ska sedan anslutas till bergvärmepumpen inomhus, så att pumpen kan förse huset med värme.

Bergvärme i jämförelse med andra uppvärmningsmetoder

De största fördelarna med bergvärme är att det är ett relativt billigt sätt att förse huset med tillräcklig värme. Med hänsyn till att bergvärme skapas genom att solenergin i fastigheten utnyttjas så är det också ett mycket klimatsmart alternativ. Bergvärmepumparna har en lång livslängd, ofta håller en bergvärmepump upp till 20 år. En nackdel är att värmepumpar är relativt dyra att köpa in och installera, en bergvärmepump kostar lite drygt 100 000 kronor. Denna kostnad måste dock ställas i relation till de kostnader som hade uppstått om man hade värmt upp huset med el eller gas, vilket över tid kan bli betydligt dyrare än så.

Installatörens ansvar för kvaliteten i installationen av bergvärme

Du som utför en installation av en bergvärmepump ansvarar för att arbetet utförs på ett fackmässigt korrekt sätt. Det innebär att du ansvarar för att installationen sker i enlighet med gällande branschregler och i övrigt utförs på ett kvalitativt sätt. En konsument som är missnöjd med kvaliteten i värmepumpen kan kräva skadestånd och ersättning om denne kan påvisa att installatören har gjort något fel. Konsumenten har en reklamationsrätt i många år efter själva reklamationen. Du som installatör har ingen skyldighet att lämna en garanti för kvaliteten i de värmepumpar du säljer, det är helt frivilligt. Om du dock väljer att lämna en garanti för de värmepumpar som du säljer så får du räkna med att du kommer bli ansvarig för de flesta fel och brister som kan uppstå hos värmepumpen. En garanti är en långtgående förpliktelse som i de flesta fall är utformade på ett sådant sätt att den som utför installationen eller den som säljer värmepumpen åtar sig att svara för samtliga fel som uppkommer inom en viss tidsperiod.

TRÄAKADEMIEN

Så kan du finansiera studier på yrkeshögskola

Det finns flera sätt att finansiera studier på en yrkesutbildning. I vissa fall kan man ta ett privatlån för en mindre del av det ekonomiska behov man har för att täcka sitt uppehälle. Om man vill finansiera studierna genom lån är det viktigt att man hittar billiga lån. Genom att ta billiga lån riskerar man inte att bli skuldsatt på grund av höga avgifter och räntor. Billiga lån kan exempelvis utgöras av studiemedel, men även renoverings lån är exempel på billiga lån. Renoverings lån är ett lån som innebär att man får pengar för att göra en renovering. Om du tar ett lån för att renovera hemma eller bygga källargolv, så frigör du medel att finansiera studier. Om du ska läsa en yrkesutbildning för att bli specialist på källargolv kan du försöka med att få anställning på en golvläggarfirma specialiserade på golvet i källaren, som kan betala din utbildning. Firman har starka incitament att gå med på detta då råder brist på specialister på källargolv.


I Träakademiens kurs i möbeltapetsering får du en grund i möbeltapetserarens konst.

Här får du ta med din egen möbel t ex en fåtölj för enklare renovering och omklädsel vilket medför att kursen får en individuell inriktning. Du prövar olika tekniker, olika material och du får också pröva att sy. Du använder både traditionella och moderna material. Teoretiska pass varvas med de praktiska för att du ska få möjlighet att sätta arbetet i ett historiskt sammanhang. Vi hämtar kunskap och inspiration från gamla möbler och hoppas att vi genom denna kurs kan föra traditionen vidare.

Yrkesutbildningar inom hantverk och städning

Sverige står inför en utmaning med en arbetslöshet på över 530 000 personer, trots att det finns en betydande brist på kvalificerad arbetskraft inom flera yrken. För att minska arbetslösheten och möta efterfrågan på arbetskraft krävs det fler yrkesutbildningar inom olika hantverksområden.

Förutom de traditionella hantverksyrkena som rörmokare, elektriker och snickare, finns det också ett stort behov av yrkesutbildningar inom flyttstädning. Flyttstädning är ett område som kräver specifik kunskap och noggrannhet för att uppfylla de höga krav som ställs på utförandet. Genom att erbjuda specialiserade kurser inom flyttstädning kan fler arbetslösa få en chans att snabbt komma ut i arbetslivet och samtidigt fylla ett viktigt behov på marknaden.