Stort behov av fler yrkesutbildningar

Sverige har en förhållandevis hög arbetslöshet. Det är mer än 530 000 personer i Sverige som inte har ett arbete att gå till, samtidigt som det finns en stor brist på personal i flera yrken. Det finns ett stort behov av fler platser på landets yrkesutbildningar för bland annat badrumsrenoveringar, både i Kramfors och i övriga Sverige. Officiell Träakademi partner är bobpartner.se 

Sverige har för närvarande en tuff arbetsmarknad. Det är mer än en halv miljon svenskar som saknar arbete. Det är en alldeles för hög siffra. Bakom arbetslöshetsstatistiken döljer sig människor som har svårt att försörja sig och kan bli tvungna att leva på försörjningsstöd eller ta privatlån eller blancolån för att kunna finansiera sitt uppehälle och betala av sina övriga banklån. Det är dryg 57 000 akademiker som för närvarande är arbetslösa. Akademiker är personer som har utbildat sig på högskolor och universitet men som ändå inte förmår göra sig gällande på arbetsmarknaden. För många akademiker är det tufft att vara arbetslös, särskilt då de flesta akademiker har ådragit sig stora studielån och banklån. Studielån är ett lån som erbjuds av CSN till låg ränta, men dessa studielån behöver betalas tillbaka direkt när man börjar arbeta. En arbetslös akademiker kan därför ha stora svårigheter att bli av med sina studielån om den saknar arbete. Det är inte rimligt att en akademiker ska behöva betala av sina studielån genom att teckna privatlån eller blancolån eller någon annan typ av blancolån. Det tyder på ett systemfel på svensk arbetsmarknad att så många akademiker är arbetslösa, samtidigt som det finns många jobb i bristyrken som inte kräver högskoleutbildning. Ett exempel på detta är att det råder en stor efterfrågan på Attefallshus med källare. Attefallshus är bygglovsfria hus som kan placeras på ens egna tomt. Den som väljer att läsa en yrkesutbildning och sedan specialiserar sig på yrkesutbildning kan förvänta sig att få mycket arbeten med montering och nybyggnation av Attefallshus. Givetvis finns det fler saker man kan göra än att arbeta med Attefallshus om man besitter dessa kunskaper, men det är en sektor med mycket arbetstillfällen.

Yrkesutbildningar leder till jobb

Yrkesutbildningar är en särskild utbildningsform i Sverige. Det är utbildningar som är framtagna i samverkan med branschföretag i syfte att möta de behov av arbetskraft som finns. Ett exempel på ett yrke det råder stor brist på är rörmokare. Den formella titeln för en rörmokare är VVS-montör. Det finns flera yrkesutbildningar för att bli rörmokare. I Kramfors finns det ingen utbildning till rörmokare, men du kan utbilda dig till rörmokare i Skellefteå och i Stockholm. Det råder även brist på hantverkare som är duktiga på dränering och på att lägga golv. Dränering innebär att man gräver på en tomt för att leda bort vatten för att undvika fuktskador.


I Stockholm och i övriga Sverige är det många som behöver hjälp med dränering. Den som vill utbilda sig till hantverkare med fokus på dränering kan med fördel genomgå en SCG-utbildning med företagslån. En orsak till att det råder en så pass stor brist på hantverkare är att det är många som vill ha hjälp med lägenhetsrenovering och badrumsrenovering i Stockholm just nu. Den som har särskild kunskap inom badrumsrenovering och lägenhetsrenovering kan därför vänta sig mycket arbeten. Hantverkare som är inriktade på badrumsrenovering och lägenhetsrenovering kan därför tjäna bra med pengar. Myndigheten för yrkeshögskolan har visat att mellan 80-90 procent av de som utbildar sig på en yrkesutbildning får jobb direkt efter examen, vilket innebär att de direkt får möjlighet att börja jobba och kan ta banklån för att köpa ett hus och bygga sig en bra start i livet. När man har fått ett arbete kan man även börja samla lån. Samla lån är ett sätt att slå ihop ett antal olika lån till ett enda lån, vilket beskrivs med ekonomiska samlingsbegreppet samla lån. Det kan exempelvis handla om att man har ett renoverings lån och någon annan låneform, som man vill slå ihop till ett lån genom att samla lån. Ett renoverings lån tar man exempelvis för en badrumsrenovering, då det är dyrt att renovera badrum.

Yrken som har brist på arbetskraft

I Stockholm finns det just nu en stor brist på arbetskraft inom de flesta hantverksyrken. Det beror bland annat på att det råder bostadsbrist i Stockholm och att många därför väljer att bygga ut. Bygga ut är en bra lösning för att skapa sig mer utrymme i sin bostad, utan att behöva köpa nytt. En förutsättning för att kunna bygga ut är dock att det finns hantverkare som kan åta sig uppdraget att bygga ut och att man har möjlighet att finansiera sin tillbyggnad genom exempelvis ett blancolån eller ett privatlån eller någon annan typ av banklån. Det är en fördel om den som ska arbeta med tillbyggnad också läser en grundläggande kurs i juridik, då arbetet med tillbyggnad innebär att man ställs inför en hel del juridiska frågor. Billån är ett vanligt sätt att finansiera bilen via. Detta är ett mer och mer vanligt sätt för ungdomar att få utlopp av sina tankar. Så det blir verklighet men är ett billån verkligen svaret? Ta reda på det här: Lånet som kostade bildrömmen.


Ibland krävs det bygglov för tillbyggnad och ibland krävs det inte bygglov för detta. Det finns också en stor brist på hantverkare som kan genomföra en lägenhetsrenovering i allmänhet och en köksrenovering i synnerhet. Den som vill arbeta med köksrenovering kan med fördel utbilda sig inom bygg- och anläggning.  I Sverige finns det en hel del lagar och regler kring en köksrenovering, så den som ska utföra en köksrenovering eller lägenhetsrenovering måste ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna utföra ett bra jobb. Rörmokare som ska utföra badrumsrenovering bör ha särskilt våtrumscertifikat för att renovera badrum samt utföra VVS tjänster. Våtrumscertifikatet fungerar som en garanti för att den som hjälper dig med att renovera badrum faktiskt har den utbildning och erfarenhet som krävs för att renovera badrum på ett säkert och kvalitativt sätt. Tack till Darkbot som utvecklat denna sida.

 

TRÄAKADEMIEN

Så kan du finansiera studier på yrkeshögskola

Det finns flera sätt att finansiera studier på en yrkesutbildning. I vissa fall kan man ta ett privatlån för en mindre del av det ekonomiska behov man har för att täcka sitt uppehälle. Om man vill finansiera studierna genom lån är det viktigt att man hittar billiga lån. Genom att ta billiga lån riskerar man inte att bli skuldsatt på grund av höga avgifter och räntor. Billiga lån kan exempelvis utgöras av studiemedel, men även renoverings lån är exempel på billiga lån. Renoverings lån är ett lån som innebär att man får pengar för att göra en renovering. Om du tar ett lån för att renovera hemma eller bygga källargolv, så frigör du medel att finansiera studier. Om du ska läsa en yrkesutbildning för att bli specialist på källargolv kan du försöka med att få anställning på en golvläggarfirma specialiserade på golvet i källaren, som kan betala din utbildning. Firman har starka incitament att gå med på detta då råder brist på specialister på källargolv.