Sommarkurser

Träakademien Högakusten erbjuder 3 stycken fantastsiska sommarkurser för dig som vill ha en aktiv och lärorik sommar.

Kurserna är på en vecka styck och bedrivs i Träakademiens lokaler på Vallen i Kramfors, mitt i Höga Kusten.

Läs om kurserna i SmideTapetsering & Snickeri genom att klicka på länkarna bredvid!

Träakademien Högakusten erbjuder 3 stycken fantastsiska sommarkurser för dig som vill ha en aktiv och lärorik sommar.

Kurserna är på en vecka styck och bedrivs i Träakademiens lokaler på Vallen i Kramfors, mitt i Höga Kusten.

Läs om kurserna i SmideTapetsering & Snickeri genom att klicka på länkarna bredvid!


Vad är en brukssmed?

Det finns egentligen inget som heter brukssmed men det ger uttryck för en ambition i utbildningen. Idag är det olika smideskompetenser som samlad ger bilden av en smed. Detta är ett hantverk som liksom många andra tar lång tid att lära sig. En smed är en problemlösare. Idag likväl som förr även om man idag väljer tandläkaren. Idag kommer kunderna med exempelvis maskiner, verktyg, axlar, möbler, husdetaljer, lås och beslag. Allt borde ju smeden kunna och det kan gälla både stort och smått, därför är det i första hand en kompetens som är flexibel, analytisk och kreativ som efterfrågas.

Produkterna ska vittna om både estetik och funktion och därför kombinerar de flesta smeder verksamheten som brukssmed med konstföremål eller tvärtom. Tjusningen i yrket är för många både det momentet som handlar om att forma ett material som järn och om mötet med olika människor.

Utbildningen syftar främst till att ge en bas för smeden att gå vidare med sitt smide. Det kan vara mera utbildning eller lärlingsarbete eller att på egen hand komma vidare men gemensamt är att det krävs ganska mycket mera träning som smed innan man kan kalla sig för detta.

Gustavianskt möbelhantverk

dag finns det olika möbelsnickare. Några arbetar på moderna industrier och är i första hand maskinoperatörer med kunskap om trä, andra bygger exempelvis en möbel från grunden och använder till stor del handverktyg. Kombinationen mellan hantverket och maskinanvändande kan vara nyckeln till goda produkter. Idag finns det olika sätt att betrakta sina möbler, för vissa är det bara något som man omger sig med och för andra är det viktigt att möbeln inte bara är en sittplats utan också representerar något mer.

En viktig del i att utbilda sig till möbelsnickare hos oss är att välja att arbeta i den förnyelsebara resursen trä. Det betyder att man måste förstå att man arbetar med ett material som inte är homogent och som kan ställa till med problem eftersom det inte ä formstabilt i alla miljöer. Det kan både svälla och torka ihop. Med rätt kunskap så kan man lär sig att nyttja dessa förutsättningar eller att välja för att inte skapa problem senare etc.

En stor fördel med trä är att det går relativt enkelt att forma och bearbeta. Detta betyder att det fortfarande görs nydesignade produkter i materialet. Det kan också vara intressant att se materialet i kombination med andra material i olika produkter. Möbelsnickaren måste för att skapa produkten ofta använda handen och handverktyg men lika ofta olika varianter på maskiner. Om produkten ska tillverkas i serie där flera ska vara likadana måste produkten anpassas för maskinell tillverkning. Det finns idag ett behov i att nyttja kompetensen hos en möbelsnickare också i inredningar och därför brukar man när man ska beskriva kompetensen också tala om inredningssnickare. Egentligen är det samma sa eftersom vi skapar något som vi sedan själva ska använda och betrakta. En viktig del av arbetet kan vara att skapa nya produkter eller bygga den första prototypen av det som snart kommer att tillverkas i massor. Detta ställer stora krav på material- och verktygskännedom.

Under den Gustavianska tidsepoken gjordes många möbler och inredningsdetaljer som fortfarande tilltalar många i utseendet och som ofta var genomtänkta i sin funktionalitet i vardagen. En stor del sådana möbler har använts under tiden fram till och med våra dagar. I dessa fall kan man påstå att de möbelsnickare som gjorde produkten från början visste vad de gjorde. Om vi kan lära av dessa möbelsnickare kan vi också skapa möbler som håller i mer än 200 år. Möblerna har skapats både för att vara vackra och för att ofta användas på flera olika sätt. Tidsepoken representerar en period där många europeiska hantverkare skapade sina produkter just i Sverige. Om vi nu kan använda den kunskapen och den som vi senare samlat på oss fram till idag så har vi alla förutsättningar för att möte framtiden och fortsätta utvecklingen både i funktionalitet och formspråk.

Hur utbildar man sig?

Under hela utbildningstiden kommer de olika momenten såga, hyvla, fräsa, putsa och sammansätta att vara grunden. Till detta kommer naturligtvis beslagning, material, ritning och kalkyler. I utbildningen börjar man med att göra sin egen verktygslåda med sinkade kanter och med krav på att fylla sin funktion. I och med detta arbeta är man sig delar av vår stora maskinpark och man kommer igång med både maskiner och handverktyg. Alla studenterna har egen uppsättning grundverktyg som man antingen köper eller lånar av skolan. Utifrån verktygslådan så knyts arbetet ihop med möbelhistorian och man börjar med att tillverka en liten serie tillsammans med barockmöbler, oftast stolar och bord. I det första utbildningsåret kommer man att möta externa resurser som tillhör den yttersta spetskompetensen i Sverige. Detta gäller exempelvis svarvning och bildhuggeriarbete. Under år ett sedan kommer man att komma in på nästa stilepok med både rokoko och gustavianska möbler. Totalt under utbildningen hinner man normalt med att göra både planmöbler i olika varianter och sittmöbler. Vi lägger en hel del tid på möbelhistoria och möbelkunskap. Detta för att förstå just sammanfogningstekniker och hur man har löst problemen med detta för länge sedan. Med hjälp av möbelhistorian finns det också möjlighet att ge ett mervärde till möbeln eftersom man då vet mera om den. Att som kund vända sig till en hantverkare som är kunnig och som ger förtroende är idag värdefullt, men i framtiden ännu viktigare. I utbildningen finns det möjlighet att specialisera sig mot historiska möbler men också att använda konceptet för att i första hand möta de moderna krav som ställs på en möbelsnickare med CNC-fräsar och CAD-teknik.